بزرگسالان

کتابهای درسی

سری ارتباطی آکسفورد برای انگلیسی عمومی 

aef2e-s-cover.jpg
american-english-file-2-student-book-sec
51S7DQJgroL.jpg
americanenglishfile5studentbooksecondedi
  • غنی شده با کلمات متداول که در گفتگوهای روزمره استفاده می شود.
  • رویکرد ارتباطی به سمت نکات دستوری.
  • شامل موضوعات جذاب برای شروع گفتگوهای پایه.

کارگاههای آموزشی

شبیه سازی گام به گام زبان روزمره  

حلقه های بحث و گفتگو

مکالمات معنی دار

پروژه های گروهی 

تست دستور زبان  

ساعات

سه شیفت مختلف در روزهای هفته یا آخر هفته 

صبح

08:45 - 10:15 / 10:30 - 12:00

بعد از ظهر

12:45 - 14:15 / 14:30 - 16:00

عصر

16:45 - 18:15 / 18:30 - 20:00

شنبه

09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

یادگیری همه جانبه

آموزش از سطح پایه تا پیشرفته با کارگاههای آموزشی

پروژه های ارائه

نگارش گروهی

مسابقات زبان

نمایشنامه

شهریه

 پرداخت آسان به صورت الکترونیکی یا چک

۱ترم

(۴ هفته)

۶-۸ زبان آموز

۶۰ ساعت

۶۰۰ دلار کانادا

۲ ترم

(۸ هفته)

۶-۸ زبان آموز

۱۲۰ ساعت

۱۱۰۰ دلار کانادا

۳ ترم

(۱۲ هفته)

۶-۸ زبان آموز

۱۸۰ ساعت

۱۵۰۰ دلار کانادا

۳ ترم

(۱۲ هفته)

۶-۸ زبان آموز

۱۸۰ ساعت

۱۵۰۰ دلار کانادا

۳ ترم

(۱۲ هفته)

۶-۸ زبان آموز

۱۸۰ ساعت

۱۵۰۰ دلار کانادا

انگلیسی

 راه را 

 کوتاهتر 

 میکند